សារបន្ទាន់១ពី EU គំរាមលោក ហ៊ុន​សែន ផ្អើលថ្ងៃនេះ,Cambodia Hot News ,Khmer News,Fox News KH

9 871
508,93K 5,61K
Fox News KH
15.10.2018

សារបន្ទាន់១ពី EU គំរាមលោក ហ៊ុន​សែន ផ្អើលថ្ងៃនេះ,Cambodia Hot News ,Khmer News,Fox News KH. ICC ប្រកាសសម្រេចរឿងលោក ហ៊ុន សែន បន្ទាន់ថ្ងៃនេះ, Cambodia Hot News ,Khmer News,Fox News KH. ក្ដៅៗពីសភា UN និង USA សម្រេចរឿងលោក ហ៊ុន សែន បន្ទាន់ថ្ងៃនេះ,Cambodia hot news,Fox News Kh. ១ឃ្លីបនេះពិសេសលោក គឹម សុខ ប៉ះជាមួយលោក ហ៊ុន សែន ផ្អើល,Cambodia Hot News ,Khmer News,Fox News KH. ល្អណាស់លោក សម រង្ស៊ី ធ្វើបានសម្រេចហើយរភងលោក ហ៊ុន សែន ថ្ងៃនេះ,Cambodia hot news,Fox News Kh. សង្រ្គាមធំរឿងលោក កឹម សុខា ថ្ងៃនេះ, Cambodia Hot News ,Khmer News,Fox News KH. លោក ប្រែដ អាដាម ផ្ញើលិខិតទឹកភ្នែក១ឲ្យលោក ហ៊ុន សែន ថ្ងៃនេះ, Cambodia Hot News ,Khmer News,Fox News KH. កក្រើកហើយ ១រឿងនេះលោក ហ៊ុន សែន ពិសេសណាស់ សូមស្ដាប់,Cambodia Hot News ,Khmer News,Fox News KH. ដំណឹងល្អពី សម រង្ស៊ី ព្រកឹនេះ រឿងលោក ហ៊ុន​ សែន សូមស្ដាប់,Cambodia Hot News ,Khmer News,Fox News KH. ចប់បាត់លោក សុខ ឥសាន និយាយរឿងលោក ហ៊ុន សែន ចេញអស់ថ្ងៃនេះ,Cambodia hot news,Fox News Kh. ដំណឹងល្អពីលោក ម៉ាជ សុវណ្ណារ៉ា ប្រជុំនៅUNរឿងលោក ហ៊ុន សែន ថ្ងៃនេះ,Cambodia hot news,Fox News Kh. លោក ហ៊ុន សែន ចប់មែនទែន ទៅដល់អាមេរិក ផ្ទុះបាតុកម្មផ្អើលសភាអាមេរិក,Khmer News,Fox News KH. ខ្លាំងបាត់លោក ហ៊ុន សែន ប្រកាសព្រមានអាមេរិកនិងUNផ្អើើថ្ងៃនេះ,Cambodia hot news,Fox News Kh. ចប់មែនទែនហើយលោក ហ៊ុន សែន ទៅដល់អាមេរិកភ្លាមផ្ទុះបាតុកម្មផ្អើល,Cambodia hot news,Fox News Kh. លោក ស ខេង ចេញមុខប្រកាសគំរាមលោក ហ៊ុន សែន រឿងច្បាប់ព្រៃឈើ,Cambodia hot news,Fox News Kh. ក្ដៅៗ លោក សម រង្ស៊ី មានដំណឹងល្អ ពិសេសណាស់ សូមស្ដាប់, Cambodia Hot News ,Khmer News,Fox News KH. រឿងនេះហើយលោក ហ៊ុន សែន ភ័យខ្លាចលោក ស ខេង រួមដៃជាមួយ លោក សម រង្ស៊ី,RFA Hot News,Fox News Kh. ចប់បាត់សុខ ឥសាន ម្ដងនេះលោក ហ៊ុន សែន ដកតំណែងចោលហើយ, Cambodia Hot News ,Khmer News,Fox News KH. ល្អលោក ហ៊ុន សែន ចេញមុខចាប់យាយភូ រឿងចាក់ដីលុបព្រែកហើយ, Cambodia Hot News ,Khmer News,Fox News KH.

Welcome to #Fox_News_KH Channel. Please don’t forget subscribe my channel Thanks you! ========================= ►មាតិកាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ៖ 1) ព័ត៌មានជាតិ 2) ព័ត៌មានអន្តរជាតិ 3) ព័ត៌មានសង្គម 4) ព័ត៌មាននិងនយោបាយ 5) ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងទូទៅ =========================== ►ស្ដាប់ព័ត៌មានអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ យល់ច្បាស់អំពី៖ 1. ស្ថានភាពនយោបាយ ក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស 2. ចេះដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន 3. វិភាគស៊ីជម្រៅនៅថតភាពបច្ចុប្បន្ន 4. ចេះបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ 5. ស្គាល់អំពីភូមិសាស្រ្តនយោបាយច្បាស់ ================================== ►We Upload about: Cambodia news today, Cambodia News, Cambodia Politic News, Cambodia Hot News, Khmer news, Khmer Hot News, Cambodia News for you, Khmer news daily, Cambodia news daily, Cambodia news today 2018,Khmer Breaking News,RFA Khmer ,VOD Khmer,RFI Khmer, Hun Sen, Sam Rainsy, Kem Sokha, Chun Chanbuth, CNRP, CPP, RFA Khmer Radio, RFI Khmer Radio, VOD Khmer Radio. cambodia political news khmer hot news,khmer hot news 2016 cambodia news today 2016,khmer hot news 2017 cambodia news today 2017,khmer news today, All khmer news, Voa news newscambodia hot news ,RFA Khmer news, rfa khmer news today rfa khmer news today 2018, rfa khmer news today 2017, liverfa khmer news 2018, ………………………………………………………………… Khmer News, Khmer News today, Khmer Hot News, Cambodia News, Cambodia News today, Cambodia Hot News, Cambodia breaking news, RFA Khmer, RFA Khmer Radio, RFA Khmer Live,

loading